Merhaba

"Heykeli (yerleştirme, kamusal sanat, performans ve happening de dahil) statik ve dinamik mekanizmaları içeren bir alan olarak, kamu algısında daha iyi bir hayat talebi için eyleme yönelik yeni biçimler ve formatlar yaratma aracı olarak sorguluyorum. İşlerimde empoze edilen cinsiyet rolleri bağlamında kadının güçlendirimesiyle ilişki kurup, iktidarın düzeni olarak yapay şekilde çevresel, sosyal ve kültürel konularda yaratılan egemen formların sanat aracılığıyla çözümlenme ihtimalini araştırıyorum. Buna ilaveten hedefim, daha içsel düzeylerde deneyimler yaşatacak sanatı yaratmak. Sonuç olarak; aşkın varlıklar olduğumuz ve bizi dönüşüme götürecek içsel kuvvetimizi bulmamız gerektiğine inanarak; yapay olarak var edilen güç mekanizmalarının işleyişi hakkında farkındalığı arttıran örnekleri somutlaştırıp, barış ve adaleti tesis etmek üzere insan haklarının yaygınlaştırılması ve müştereklerin adil bölüşümü için kolektif bilincin yeniden oluşturulmasını amaçlıyorum."

güncel işlerden seçmeler

 • HAPPENING ARK200 (2016) "Su Hayattır" @Santa Fe Art Institute

 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute Photography & Video by Lobsang Tenzin. Video Link: https://vimeo.com/191708962
 • ARK200 (2016) Water is Life Installation & Happening @ Santa Fe Art Institute with 7th Wave Community Singers Photography & Video by Lobsang Tenzin Video Link: https://vimeo.com/191708962
Nerdverk